Основным направлением деятельности ПрАТ "Фирма «Криворожстроймеханизация» является оказание услуг по механизации строительства.


Высококвалифицированный персонал, наличие всех необходимых лицензий и разрешений позволяет предприятию выполнять работы качественно и в согласованные сроки.

Повідомлення про виникнення особливої інформації від 23.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

Повний текст

Текст повідомлення XML

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: будь-якого характеру, у тому числi укладення договорiв (контрактiв) про вiдчуження основних фондiв та iншого майна товариства (в тому числi нерухомого майна, транспортних засобiв, обладнання та iншого рухомого майна); договорiв (контрактiв) про довгостроковий (на три i бiльше рокiв) найм (оренду) основних фондiв та iншого майна товариства (в тому числi нерухомого та транспортних засобiв);

Повний текст

Протокол про підсумки голосування у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Фірма«Криворіжбудмеханізація» від 23.05.2018 р.

Протокол про підсумки голосування у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Фірма«Криворіжбудмеханізація» від 23.05.2018 р.

Повний текст

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів від 23.05.2018 р.

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фірма «Криворіжбудмеханізація» які відбулися 23 травня 2018 року.

Повний текст

Повідомлення наглядової ради ПрАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація» від 22.05.2018

Приватне акціонерне товариство «Фірма «Криворіжбудмеханізація» ( Код ЄДРПОУ 01239453) повідомляє наступну інформацію: станом на 17.05.2018р. –  дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що відбудуться 23.05.2018р., загальна кількість акцій становить – 50 253 штук, кількість голосуючих акцій становить – 34 711  штук.

Наглядова рада ПрАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація»

Повний текст

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТАНОМ НА 31.12.2017 Р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»  СТАНОМ НА 31.12.2017 Р.

Адресат:

  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
  • власники та керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»

Повний текст звіту

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента — Приватне акцiонерне товариство «Фiрма «Криворiжбудмеханiзацiя» 1.2. Організаційно-правова форма емітента — Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 01239453 1.4. Місцезнаходження емітента — 50005 Дніпропетровська область Криворізький, м. Кривий Рiг, вул. Домобудiвна, 6 1.5. Міжміський код, телефон та […]

Повний текст

Звiт у форматi XML

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація» за 2017 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація» за 2017 р.

Повний текст

 

Проекти рішень з питання порядку денного загальних зборів акціонерів 23 травня 2018 року

Проекти рішень з питання порядку денного черговіх загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» які відбудуться «23» травня 2018 року о 12-00 год. за адресою: 50005, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 6, кабінет Генерального директора.

Повний текст

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів 23 травня 2018 року

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться:

23  травня  2018 року о 12-00 за адресою Товариства: 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 6, кабінет  Генерального директора ПрАТ «Фірма «КБМ».

 

Реєстрація акціонерів (їх  представників) для участі в загальних зборах буде здійснюватися за місцем проведення зборів з 11-00 до  11-45 год. «17» травня 2018 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Повний текст повідомлення